Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

crispybones
22:32

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
crispybones
22:31
2404 cd2a 500

February 24 2019

crispybones
10:38
7343 0779
Reposted fromsosen sosen viadivi divi
crispybones
10:38
Reposted fromdoktoragon doktoragon viadivi divi
crispybones
10:38
9827 0c60 500
Reposted fromsober sober viadivi divi
crispybones
10:36
9215 96a6 500
Reposted fromsober sober viackisback ckisback
crispybones
10:07
7977 aefd
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
crispybones
10:06
3612 7ff1 500
Reposted bymllevLuukka
crispybones
10:03
6562 d538
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaslomka slomka
10:03
crispybones
10:00
3319 953b
Reposted fromEtnigos Etnigos
crispybones
10:00
3327 5314
Reposted fromEtnigos Etnigos
crispybones
09:59
1899 cc6a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
crispybones
09:59

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viajustfeel justfeel
crispybones
09:58
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viajustfeel justfeel
09:58
5541 a887
Reposted fromtwice twice viavalardohaeris valardohaeris
09:58
6236 bc3b

thingsmakemelaughoutloud:

Censored anime pussy [NSFW]

crispybones
09:58
crispybones
09:56
3430 4295 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
crispybones
09:56
3435 8066
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl