Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

crispybones
10:42
8855 5344 500
crispybones
10:42
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love vialadia ladia
crispybones
10:42
crispybones
10:41
Reposted fromFlau Flau viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:41
Reposted fromnaich naich viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:40
0493 f2f0 500
Reposted fromteijakool teijakool viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:39
3060 162d 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:38
3534 0f71 500
Reposted fromu-dit u-dit viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:38
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:38
9418 dcd2
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:37
8393 b328 500
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:36
2704 b21d
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaMissDeWorde MissDeWorde
crispybones
10:36
3816 0f60
Reposted fromoll oll viaPoranny Poranny
crispybones
10:36
4042 556d 500
Reposted fromoll oll viatentego tentego
crispybones
10:35
3296 bd2f 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaradaetyki radaetyki
crispybones
10:35
4374 bd6c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki
crispybones
10:35
Amerykański psycholog Dan Gilbert, który od lat prowadzi badania nad szczęściem, doszedł do wniosku, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jest dla nas dobre. Nie potrafimy tego zdiagnozować. I w związku z tym często decydujemy się na coś, co na dłuższą metę nas unieszczęśliwia, bo jesteśmy wielorako uwarunkowani - konstytucją biologiczną, przeszłością, tym, że ogromna część procesów psychicznych jest nieświadoma, że żyjemy w kulturze, która stawia nam określone wymagania, itd. I co z tym fantem zrobić? - Ja bym powiedział, że na szczęście, w przeciwieństwie do zwierząt, mamy jednak pewien margines, który pozwala nam zdecydować, jak chcemy żyć. Sęp nie zje sałaty, a wieloryb grochówki, bo natura mówi im dokładnie, jak mają się odżywiać, ale człowiek może jeść albo to, co mu najbardziej smakuje, albo może pójść do dietetyka, albo z powodów etycznych zostać weganinem itd. Chcę przez to powiedzieć, że miłość to nie jest tylko coś, co nam się przydarza, coś, czego doznajemy, co przynależy do sfery uczuć. Nie? - Ja bym nawet powiedział, że miłość w ogóle nie ma tak wiele wspólnego z uczuciami. Uczucia stanowią paliwo, są warunkiem koniecznym miłości, bo trudno sobie wyobrazić, że będzie pani kochała kogoś, kto panią odstręcza, czy kogoś, kto się pani nie podoba. Coś musi panią chwycić za serce, ale uczucia same w sobie nie wystarczą. Nie da się na nich zbudować czegoś trwałego. Mówi się, że faza zakochania, tego "porwania", dzięki któremu wszystko jakby samo się dzieje, trwa od dwóch do czterech lat. To wiadomo, ale potem to uniesienie ustępuje miejsca chyba innym uczuciom - bliskości, przywiązaniu, przyjaźni, lojalności? - Tylko żeby te inne uczucia "weszły" i dalej wiązały się z miłością, musi pani trochę popracować.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
crispybones
10:34
Reposted fromFlau Flau viaZiomeczek Ziomeczek
crispybones
10:34
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
crispybones
10:33
6438 6278
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl