Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

crispybones
11:30
11:29
crispybones
11:29
5330 3d94
Reposted fromsohryu sohryu viaHypothermia Hypothermia
crispybones
11:28
4659 a30d 500
crispybones
11:28
5302 a7f1 500

February 16 2018

crispybones
15:46
0044 48a1 500
Aleksander Zawalij
Reposted fromcorvax corvax viaSenyia Senyia
crispybones
15:44
3216 58ee 500
Reposted frompanikea panikea viacoolstorybro23 coolstorybro23
crispybones
15:43
Popatrz się na mnie i uśmiechnij, a będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi.
— nn
crispybones
13:27
9425 a933 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
crispybones
13:26
7702 a5f7
Reposted fromthetemple thetemple viacoolstorybro23 coolstorybro23
13:26
crispybones
13:26
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viacoolstorybro23 coolstorybro23
crispybones
13:25
3128 2944 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
crispybones
13:25
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
crispybones
13:25
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
crispybones
13:24
ok.
Reposted fromcube cube viacoolstorybro23 coolstorybro23
crispybones
13:23
Lumbercat
Reposted fromCin Cin viaHypothermia Hypothermia
crispybones
13:23
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
crispybones
13:22
3680 7c11 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaHypothermia Hypothermia
crispybones
13:22
Fine, you win, you beautiful, beautiful bastard.
Tumblr. jest jednak zupełnie nie dla mnie. Nie wiem, nie mogę się tam odnaleźć.
Więc witaj z powrotem, stara znajomo, Zupo, wadliwa, ale zawsze będąca przy mnie kiedy tego potrzebowałam...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl