Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

crispybones
16:14
8471 1e56 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaHypothermia Hypothermia
crispybones
16:11
Reposted fromconcarne concarne viaPoranny Poranny
crispybones
16:11
Jeśli weźmiesz zagłodzonego psa i zapewnisz mu dobrobyt, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psami a ludźmi.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune viaPoranny Poranny
crispybones
16:11
6550 3db0 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaszpaqus szpaqus
crispybones
16:10
3694 07f5
Reposted fromnazarena nazarena viaszpaqus szpaqus
crispybones
16:09
crispybones
16:07
4591 2e18 500
Reposted fromtichga tichga viaszpaqus szpaqus
crispybones
16:07
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viaszpaqus szpaqus
crispybones
16:06
4867 1321 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
crispybones
16:05
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaszpaqus szpaqus
crispybones
16:05
2448 b533
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHypothermia Hypothermia
crispybones
16:04
4810 55f7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszpaqus szpaqus
crispybones
16:04
4108 6d52 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
crispybones
14:07

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viayanek yanek
14:07
5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

crispybones
14:06
7525 ceb1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viayanek yanek
crispybones
14:05
3062 047e
Reposted fromsponzy sponzy viayanek yanek
crispybones
13:45
Reposted fromciarka ciarka viayanek yanek
crispybones
13:44
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
crispybones
13:43
Dorosły to ja będę kiedyś. 
Reposted fromyanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl