Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

crispybones
08:09
5343 eb8c
Reposted fromsosna sosna viayanek yanek
crispybones
08:09
crispybones
08:09
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viayanek yanek
08:08
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viayanek yanek
crispybones
08:08
crispybones
08:08

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaPoranny Poranny

June 16 2017

21:34
5165 2acc

one-lost-kitty:

cat, bananas and pot on stove (2017)

Reposted fromois ois viasucznik sucznik
crispybones
21:34
7247 7c87 500
Reposted fromsfm sfm viasucznik sucznik
21:34
6768 7718 500
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viasucznik sucznik
crispybones
21:34
7252 94ae
Reposted fromkabu kabu viasucznik sucznik
crispybones
21:33
0937 4acc 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viasucznik sucznik
crispybones
21:33
gg
Reposted fromvolldost volldost viasucznik sucznik
crispybones
21:33
0996 ee4a
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
crispybones
21:33
Reposted fromHeadbanger Headbanger viasucznik sucznik
21:33
0335 5e84 500
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
crispybones
21:33
1339 fd66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
crispybones
21:32
crispybones
21:32
1370 fd16
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
crispybones
21:32
1357 66ab
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viasucznik sucznik
crispybones
20:24
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl