Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

19:56
5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
crispybones
19:56
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaszydera szydera
19:56
19:56
7946 99c7

omg-humor:

That’s actually not even a bad idea

Reposted fromcobbl3 cobbl3 viamatkaboskazuposka matkaboskazuposka
crispybones
19:55
19:54
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaszydera szydera
crispybones
19:54
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
crispybones
19:54
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
crispybones
19:53
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
crispybones
19:52
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSalute Salute
crispybones
19:52
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
Reposted fromdalmacija dalmacija viagdziejestola gdziejestola
crispybones
19:51
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viaLuukka Luukka
crispybones
19:51
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viaLuukka Luukka
crispybones
19:49
crispybones
19:49
crispybones
19:49
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk vianastypsychotic nastypsychotic
crispybones
19:48
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viasatyra satyra
crispybones
19:48
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viasatyra satyra
crispybones
19:48
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— J. Pilch
crispybones
19:47
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vialovebooks lovebooks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl