Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

crispybones
11:49
Reposted from1911 1911 viaHypothermia Hypothermia
crispybones
09:48
8170 63d7
Reposted fromkrzysk krzysk
09:48

what you girls really need is a soft fuzzy man

mezzodical:

mezzodical:

an ambient man

09:48
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
crispybones
09:47
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
— Anderson L.
crispybones
09:47
0454 2e34 500
crispybones
09:47
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
crispybones
09:46
6764 1cef
the feast of extraordinary cats
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viaHypothermia Hypothermia
09:46
3164 fa2f
Reposted fromviirus viirus viaHypothermia Hypothermia
crispybones
09:46
Reposted frombiru biru viaHypothermia Hypothermia
crispybones
09:46
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaHypothermia Hypothermia
09:46
2363 6987
Reposted fromekelias ekelias viaHypothermia Hypothermia
crispybones
09:45
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
crispybones
00:07
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

April 22 2017

crispybones
23:47
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viacoolstorybro23 coolstorybro23
23:40
5049 a283
Reposted frommyry myry viaBadyl Badyl
23:38

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszpaqus szpaqus
crispybones
23:37
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
crispybones
23:36
crispybones
23:24
I gdzie w tym wszystkim moje miejsce, co?
Z takimi wspomnieniami... Z taką prześliczną G., ze Szczęściem, Panią Prawnik. Jak mogę konkurować z nimi, ja, beznadziejnie zwyczajna, przyszła pielęgniarka, ani zbyt piękna, ani zbyt rozrywkowa czy szalona...
Gdzie się w tym wszystkim wpisuję, hm?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl