Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

crispybones
11:59
1710 d744 500
Reposted fromnavy navy viabanshe banshe
crispybones
11:59
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe
11:59

depression-suggestions:

I want my motivation back. I want my energy and sleep back. I want myself back

Reposted fromnosmile nosmile viamadridd madridd
crispybones
11:59
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadridd madridd
11:59
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

crispybones
11:59
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viamadridd madridd
11:49
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamadridd madridd
crispybones
11:49
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viamadridd madridd
11:48
5128 139c 500
crispybones
11:48
Nie piszesz. Mam w dupie to, że nie piszesz! I nie chce cię widzieć, już nigdy więcej. Rozrzucam nagie myśli w pościeli. Sprawdzam komórkę. Bo przecież nie mam w dupie tego, że nie piszesz. To już kolejna godzina. Umiesz nie pisać do mnie 26 godzin. Nie umiem nawet godziny nie myśleć o tobie.  Jestem jak agent. Komórka jak zapalnik bomby. Patrzę w skupieniu jakby od oddechu zależało czy zostanę superbohaterem, czy bomba rozpierdoli cały mój świat. Bez Ciebie.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamadridd madridd
crispybones
11:48
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viamadridd madridd
crispybones
11:47
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
crispybones
11:46
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via-Macek -Macek
crispybones
11:46
9663 c3dc 500
Reposted fromTenSigis TenSigis via-Macek -Macek
crispybones
11:46
Reposted fromNaitlisz Naitlisz via-Macek -Macek
crispybones
11:46
2108 57f0 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie via-Macek -Macek
crispybones
11:46
1860 44cc 500
Reposted fromennomane ennomane via-Macek -Macek
crispybones
11:46

Augmented Reality Climbing Wall + Gamification


  Reposted fromdebsy91 debsy91 via-Macek -Macek
  11:46
  5564 d3e1 500

  your-glasgow-smile:

  Y u touch me

  Reposted fromforestheart1 forestheart1 viaPoranny Poranny
  crispybones
  11:46
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl