Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

crispybones
18:22
3950 2e96 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaHypothermia Hypothermia
18:22
8705 076b 500
Reposted fromidiod idiod viaHypothermia Hypothermia
crispybones
18:22
crispybones
18:22
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
crispybones
18:22
A gdy serce Twe przytłoczy Myśl, że żyć nie warto, Z łez ocieraj cudze łzy, Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromataszka ataszka viabanshe banshe
crispybones
18:22
5226 4922 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
crispybones
18:21
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viadancingwithaghost dancingwithaghost
crispybones
18:20
crispybones
18:20

Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.


crispybones
18:20
crispybones
18:13
crispybones
18:13
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
crispybones
18:13

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
crispybones
18:13
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
18:12
8425 3e68 500
crispybones
18:12
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
crispybones
18:11
1506 4859 500
cat dispenser
Reposted fromcats cats viaszydera szydera
crispybones
18:11
Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.
— Federico Moccia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
crispybones
18:11
crispybones
18:11
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl