Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

crispybones
12:31
Ja najprawdopodobniej na poprawce z biochemii, także tego, też ciekawe plany.
crispybones
12:29
6873 3c37
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayanek yanek
crispybones
12:29
8896 bb3a 500
Reposted fromsidus sidus viayanek yanek
crispybones
12:23
3479 5694
crispybones
12:23
6040 cdae 500
Reposted frommarga marga viaxmoshix xmoshix
crispybones
12:23
Reposted fromnewgirl newgirl viaxmoshix xmoshix
crispybones
12:22
9587 9cc2 500
'cause as we know, bananas are good
crispybones
12:22
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viadieeine dieeine
crispybones
12:21
Życie polega na tym, żeby zawsze znaleźć czas, nawet gdy go kompletnie nie ma, żeby tak najzwyczajniej usiąść z kubkiem herbaty albo kawy i poczytać dobrą książkę, powiedzieć: to była dobra książka. Popatrzeć na kogoś z zachwytem i nie bać się powiedzieć pewnych rzeczy. Żyje się tylko raz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadieeine dieeine
crispybones
12:21

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

- John Lennon

Reposted frommozaiczna mozaiczna viaPrzygnebiona Przygnebiona
crispybones
10:06
crispybones
10:06
7866 6c83
Reposted fromGIFer GIFer viaHypothermia Hypothermia
crispybones
10:06
7631 37e6 500
Reposted fromgreensky greensky viaHypothermia Hypothermia
crispybones
10:06

January 14 2017

crispybones
22:11
2261 54a7 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaHypothermia Hypothermia
crispybones
22:10
Reposted fromnaich naich viaHypothermia Hypothermia
crispybones
22:10
0444 328d
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamilky-mist milky-mist
crispybones
22:10
crispybones
22:10
3582 f35e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
crispybones
22:10
8686 7787 500
Reposted fromacrylic acrylic viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl