Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

crispybones
20:46
3104 aa55 500
crispybones
20:44
7090 8151
Reposted fromGIFer GIFer viakoloryzacja koloryzacja
crispybones
20:44
8648 0ba9 500
crispybones
20:44
1878 70cc 500
Reposted fromyourhorny yourhorny viakoloryzacja koloryzacja
crispybones
20:43
crispybones
20:43
crispybones
20:43
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabudas budas
crispybones
20:36
crispybones
20:31
crispybones
20:31
3405 5437
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viakatastrofo katastrofo
crispybones
20:17
Don’t ask yourself what the world needs; ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakatastrofo katastrofo
20:17
5793 cdfa
Reposted fromkniepuder kniepuder viakatastrofo katastrofo
crispybones
20:17
crispybones
20:17
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać, dziecko, że nie liczy się, jak on wygląda czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do Ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o Ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że Cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do Ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania Ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że Ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle... i wielu innych.
— autor nieznany
crispybones
20:14
3875 9602
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viakatastrofo katastrofo
20:13
6673 abe4

ninemoons42:

thwagun-fwoo:

Mads Mikkelsen, by Patrizio di Renzo for TUSH Magazine, 2010

fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck.

Range of expression and emotions right there.

But that’s the most amazing set of come-hither eyes ever, and the makeup’s just the cherry on top. And those clothes, the jewelry, GRAH

Reposted fromMissMima MissMima viakatastrofo katastrofo
crispybones
20:13
crispybones
20:12

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakoloryzacja koloryzacja
crispybones
20:12
6065 4e32 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoloryzacja koloryzacja
crispybones
20:12
1209 0fdd
Reposted frompeper peper viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl