Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

22:04
6781 c476
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
22:03
3083 efe4 500

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

crispybones
22:03
      
Reposted fromilovemovies ilovemovies viagdziejestola gdziejestola
crispybones
22:01
Wiem, że się boisz. Ja też. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia
crispybones
22:01
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viagdziejestola gdziejestola
crispybones
22:01
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
crispybones
22:01
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaSenyia Senyia
22:01
1686 ae79 500
Reposted frommaiqilai maiqilai viaSenyia Senyia
crispybones
22:01
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura
Reposted fromfioletowa fioletowa viagdziejestola gdziejestola
crispybones
21:15
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaseksgrupowy seksgrupowy
crispybones
21:15
6774 8336
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viaseksgrupowy seksgrupowy

March 24 2017

crispybones
21:26
5198 2d81
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

March 22 2017

crispybones
15:51
4621 e66e
15:50
4858 495f 500
Reposted frombamba bamba viaHypothermia Hypothermia

March 21 2017

21:42
09:38
7299 b274 500
Reposted fromkimik kimik viabrzask brzask
09:38
8800 f666 500

little-inkstone:

serotnin:

bye

and he’s still choosing to sleep, that’s my kind of dog

crispybones
09:38
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna viaHypothermia Hypothermia
crispybones
09:37
3599 7aa9 500
Reposted frombukoz bukoz viaHypothermia Hypothermia
09:35
8864 19b5 500

halrotting:

“DECAY” all posters are screen-printed by hand with acrylic inks and human misery… store.rottinggraphics.com

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl