Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

crispybones
20:02
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
crispybones
19:59
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
19:58
3030 c878 500

M. Hłasko

crispybones
19:56
7694 e735 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasuperbrainz superbrainz
crispybones
19:55
5235 41bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasuperbrainz superbrainz
crispybones
19:54
7383 3acd 500
crispybones
19:53
3885 8661 500
Reposted fromLane Lane viahornypigeon hornypigeon
crispybones
19:53
Reposted fromFlau Flau viahornypigeon hornypigeon
crispybones
19:52
crispybones
19:52
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahornypigeon hornypigeon

September 18 2018

crispybones
13:09
5766 0ab4
Reposted bytojapaulacallitwhatyouwantpotatoshashLuukkaponurykosiarz
crispybones
13:09
5764 52c4
Reposted byrocktennertomesh100ptojapaula
crispybones
13:08
crispybones
08:54
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viamadridd madridd
crispybones
08:53
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia
crispybones
08:53
6796 c1c4
Reposted fromGIFer GIFer viamentispenetralia mentispenetralia
crispybones
08:52
crispybones
08:51
2022 bcdc 500
Reposted fromwentyl wentyl viamentispenetralia mentispenetralia
crispybones
08:50
4412 4a22
crispybones
08:50
3367 3f6f 500
Reposted fromu-dit u-dit viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl